Profesor Petr Vlček

O mně

Svou profesní kariéru jsem začal v roce 1985 jako odborný asistent v Anatomickém ústav FVL UK. Následně jsem pracoval ve Výzkumném ústavu endokrinologickém v Praze. V roce 1992 jsem nastoupil do FN Motol na pozici lékaře a odborného asistenta, konkrétně na Kliniku nukleární medicíny a endokrinologie  UK 2.LF a FN Motol. V roce 1999 jsem se stal přednostou této […]

Blog

Karcinomy štítné žlázy: pohled na diagnostiku a léčbu

Karcinomy štítné žlázy: pohled na diagnostiku a léčbu

Karcinomy štítné žlázy (TC) představují 1–2 % všech lidských nádorů, jedná se o 7. nejčastější tumor. Mezi novými pacienty je...
Read More
Medulární karcinom štítné žlázy – diagnostické a léčebné možnosti

Medulární karcinom štítné žlázy – diagnostické a léčebné možnosti

V časopise Onkologie vyšel před lety zajímavý článek na téma Medulární karcinom štítné žlázy – diagnostické a léčebné možnosti.
Read More
Těhotenství a onemocnění štítné žlázy

Těhotenství a onemocnění štítné žlázy

Těhotenství má výrazný dopad na funkci štítné žlázy. V těhotenství nastávají změny hormonálních hladin včetně hormonů štítné žlázy. Nezbytným prvkem při...
Read More
1 2 3 4

Publikace

Profesor Petr Vlček je autor následujících publikací a učebních textů
Praktická cvičení z nukleární medicíny
Radiační ochrana v radioterapii
Učební texty k praktickým cvičením z endokrinologie
Rakovina štítné žlázy
Karcinom štítné žlázy
Zdravíčko,doktore!

Kontakt