Profesor Petr Vlček

O mně

Svou profesní kariéru jsem začal v roce 1985 jako odborný asistent v Anatomickém ústav FVL UK. Následně jsem pracoval ve Výzkumném ústavu endokrinologickém v Praze. V roce 1992 jsem nastoupil do FN Motol na pozici lékaře a odborného asistenta, konkrétně na Kliniku nukleární medicíny a endokrinologie  UK 2.LF a FN Motol. V roce 1999 jsem se stal přednostou této […]

Blog

Karcinom štítné žlázy (2. část)

Karcinom štítné žlázy (2. část)

Chirurgická léčba, jak již bylo řečeno, patří do rukou pouze zkušeného chirurga, školeného v operativě karcinomu štítné žlázy, který provádí...
Read More
Karcinom štítné žlázy (1. část)

Karcinom štítné žlázy (1. část)

Karcinom štítné žlázy je vzácný lidský zhoubný nádor. Vyskytuje se asi u 1,5 % populace, v endokrinologii je však nejčastější...
Read More

Publikace

Profesor Petr Vlček je autor následujících publikací a učebních textů
Praktická cvičení z nukleární medicíny
Radiační ochrana v radioterapii
Učební texty k praktickým cvičením z endokrinologie
Rakovina štítné žlázy
Karcinom štítné žlázy
Zdravíčko,doktore!

Kontakt