Karcinomy štítné žlázy: pohled na diagnostiku a léčbu

Karcinomy štítné žlázy (TC) představují 1–2 % všech lidských nádorů, jedná se o 7. nejčastější tumor. Mezi novými pacienty je velká převaha žen. U žen se jedná o 5. nejčastější nádor. V České republice bylo v roce 2015 diagnostikováno 1 143 nových případů TC. Jde o nádor s největším nárůstem incidence vůbec. Mezi nově diagnostikovanými nádory […]

Těhotenství a onemocnění štítné žlázy

Těhotenství má výrazný dopad na funkci štítné žlázy. V těhotenství nastávají změny hormonálních hladin včetně hormonů štítné žlázy. Nezbytným prvkem při tvorbě tyreoidálních hormonů je jód, a jeho potřeba se v těhotenství zvyšuje nejméně o 50 %. Těhotné ženy si v průběhu těhotenství kladou na toto téma řadu otázek a tyto jsou nejčastější: JAKÉ JSOU NORMÁLNÍ ZMĚNY FUNKCE ŠTÍTNÉ ŽLÁZY […]

Optimální léčebný postup v léčbě nízkorizikového karcinomu štítné žlázy

Výskyt dobře diferencovaného nízkorizikového karcinomu štítné žlázy zaznamenal v posledních 3 desetiletích celosvětový nárůst. Léčba karcinomu štítné žlázy se týká vhodného chirurgického výkonu a použití adjuvantní terapie radiojodem u vybraných pacientů. Pro stanovení vhodné léčby je rozhodující hodnocení prognostických faktorů a stratifikace rizika. Přežívání pacientů s nízkorizikovým karcinomem štítné žlázy je vynikající. Vhodnou volbou léčebného […]

Mnohočetná endokrinní neoplázie (tzv. MEN syndrom)

MEN syndrome je familiární onemocnění s autozomálně dominantním typem dědičnosti, pro které jsou typické změny v endokrinní funkci s tvorbou řady endokrinních tumorů. Většinou jde o benigní nádory s maligním potenciálem. MEN syndromy dělíme na MEN typu 1, 2A a 2B. Syndrom MEN 1 (Wermerův syndrom) charakterizuje vznik nádorů příštítných tělísek, předního laloku hypofýzy a […]

Diferencovaný karcinom štítné žlázy – nový pohled na jeho léčbu

Nádory štítné žlázy vycházejí z folikulárního epitelu štítné žlázy, jsou hormonálně dependentní, vyskytují se 5x častěji u žen než u mužů ve všech věkových skupinách, obvykle dobře vychytávají jod. Klinicky se může projevovat jako lokálně rostoucí uzel ve štítné žláze, nádorová infiltrace spádových krčních lymfatických uzlin, vzdálené plicní a kostní metastázy. celý článek je k […]

Měli byste si nechat vyšetřit štítnou žlázu? Tyhle příznaky vám napoví!

Srdce vám buší jako o závod, jste slabí a podráždění? Nebo jste spíš ospalí, zimomřiví a ručička váhy ukazuje další kilo navíc? Může za tím být štítná žláza. Neotálejte a zajděte k lékaři. Příznaky špatné činnosti štítné žlázy mohou být nenápadné a mohou vypadat jako následky stresu nebo jarní únavy. Pokud ale trvají déle, neměli […]

Léčba nádorů štítné žlázy

Diferencovaný karcinom štítné žlázy je karcinom vycházející z thyreocytů, který tvoří 1–2 % všech maligních onemocnění, v endokrinologii je však nejčastějším zhoubným nádorem. Jde o heterogenní skupinu tumorů, jejíž hlavní podskupiny tvoří papilární a folikulární karcinom s vlastními subtypy . Přes svou relativní vzácnost patří mezi pět nejběžnějších karcinomů u pacientů ve věku 15–45 let. Vyskytuje se ve všech věkových kategoriích, u žen je […]

Karcinom štítné žlázy (2. část)

Chirurgická léčba, jak již bylo řečeno, patří do rukou pouze zkušeného chirurga, školeného v operativě karcinomu štítné žlázy, který provádí několik desítek operací ročně. Jen tak je chirurgický výkon spojen s téměř nulovou morbiditou a komplikacemi.(8) U solitárního, dobře diferencovaného karcinomu štítné žlázy o průměru menším než 1 cm, bez známek uzlinových nebo vzdálených metastáz, […]

Kontakt