Endokrinolog prof. MUDr. Petr Vlček, CSc. o karcinomu štítné žlázy

Při léčbě stále ještě relativně vzácného onemocnění, karcinomu štítné žlázy, se potkávají lékaři z oboru endokrinologie a nukleární medicíny. Hostem Studia Leonardo je dnes prof. MUDr. Petr Vlček, přednosta kliniky nukleární medicíny a endokrinologie 2 . LF UK a FN Motol.

Karcinom štítné žlázy je sice relativně vzácné onemocnění (představuje pouhé 1 % všech malignit), je ale nejčastějším zhoubným nádorem v endokrinologii (90 % endokrinologických malignit). V České republice je popisováno až 600 nově zachycených případů karcinomu štítné žlázy ročně a jeho výskyt stoupá, dílem také díky zlepšené diagnostice.

Prof. MUDr. Petr Vlček se zaměřuje na diagnostické a léčebné postupy u tyreopatií, využití metod nukleární medicíny, léčbu karcinomů štítné žlázy otevřenými zářiči a onografickou diagnostikou tyreopatií a endokrinních orbitopatií. V letech 1987-1989 měl zásadní podíl na zavedení sonografie štítné žlázy do oboru endokrinologie jako standardní vyšetřovací metody.

Prof. Petr Vlček je mimo jiné členem výboru České a Evropské endokrinologické společnosti a 1. místopředsedou České společnosti nukleární medicíny a také členem Evropské společnost nukleární medicíny (EANM).

zdroj: http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/endokrinolog-prof-mudr-petr-vlcek-csc-o-karcinomu-stitne-zlazy–1547870

Sdílet článek
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Kontakt